Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6

Stærkstrømsbekendtgørelsen, elektriske installationer. 410 siders underholdende læsning.